stelbti

stelbti
stelbti statusas T sritis informatika apibrėžtis Pateikties ↑skaidrių keitimo efektas, kai nauja ↑skaidrė pasirodo nustelbdama (uždengdama) prieš ją buvusią gulsčiomis arba stačiomis juostomis, arba stačiakampiais link centro arba nuo centro. Nuostatose nurodoma su patikslinančiais žodžiais: stelbti link centro, nuo centro, stačiai, gulsčiai, pagal laikrodžio rodyklę, prieš laikrodžio rodyklę. Paveiksle rodomas skaidrės stelbimas link centro ir statusis stelbimas. Iliustracijas žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas, Grafinis formatas atitikmenys: angl. fade ryšiai: dar žiūrėkskaidrė dar žiūrėkskaidrių keitimo efektas

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • stelbti — 2 stel̃bti, sta, o 1. KŽ žr. 1 stelbti 1. 2. Š, Ser, KŽ žr. 1 stelbti 3. stelbti; nustelbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stelbti — 1 stel̃bti, ia, ė 1. tr. R, MŽ, N, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ, ŽŪŽ72, Nm augant užstoti šviesą, smelkti, gožti: Medis stelbia diegus, žolę, kad apgožta auga, t. y. smelkia J. Daržus jau visai žolės stel̃bia KzR. Tie tavo arbūzai skleidžia, bulves… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • stelbti — stel̃bti vksm. Per tánkiai pasėti̇̀ augalai̇̃ víenas ki̇̀tą stel̃bia …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • fade — stelbti statusas T sritis informatika apibrėžtis Pateikties ↑skaidrių keitimo efektas, kai nauja ↑skaidrė pasirodo nustelbdama (uždengdama) prieš ją buvusią gulsčiomis arba stačiomis juostomis, arba stačiakampiais link centro arba nuo centro.… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • apstelbti — 1 apstel̃bti, ia, àpstelbė tr. užgožti: Apstel̃bia jurginės visą smulkmę Alk. stelbti; apstelbti; išsistelbti; nustelbti; pristelbti; užstelbti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glemžti — glem̃žti, ia ( džia J, Slnt, čia Gs), ė ( dė J, Slnt, tė Gs) tr., glemžti 1. imti, čiupti, griebti, traukti, grobti: Aš į glėbį glemžiù šieną, kad nesklistų, kad nebirtų J. Nuo vėpsančių prie motoro vaikų jis glemžė kepures P.Cvir. Glem̃žk į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glušinti — ×glùšinti ( yti Skr), ina, ino tr. 1. kurtinti. glùšinamai adv.: Glušinamai dundėjo užpakalyje būbnas rš. 2. mušimu ar kuo kitu atimti sąmonę, svaiginti: Kam dar tu jį glùšini, jis ir teip jau glùšas Skr. 3. vadinti glušu: Neglùšink kitų,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • glūminti — glū̃mìnti ( yti Skr), ina, ino tr. 1. kamuoti, varginti, skriausti: Kam tu tuos katukus glū̃mini – neaugs! Rdm. Mano sūnelį glū̃mina visi Švn. Močeka glūmina našlaičius Mrs. 2. stelbti, smelkti, užstoti: Liepos sode užaugo tokios didelės, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gožti — 2 gõžti, ia, ė K.Būg, gožti BŽ475 1. intr. klestėti, skleistis: Godas (žolė) gõžia, t. y. skleidžiasi, auga plačiai J. Lapai medžio klesčia, o bulbių, burokų, daržovės gõžia J. Žolė viršutinė gõžia, o apatinė spilgsta J. Suaugo viens į kitą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gožėti — gožėti, gõži, ėjo tr. smelkti, stelbti, kalėti: Šitos aguonos tai tik morkvas gõži Ut. Pamidorai labai gõži batvinius Lkm. Retai susodinti medžiai negožė̃s vieni kitų Trgn. | prk.: Mažoja bus prabieglesnė, tuoj pradės gožėt vyresniąją Sdk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”